Nyomozások

Baráth és Partnerei nyomozási szolgáltatásai alkalmasak a bekövetkezett cselekmények és azokat lehetővé tevő körülmények felderítésére, a kár és a veszteség minimalizálására.

Magasan képzett és tapasztalt munkatársaink képesek eredményes nyomozást folytatni a különböző típusú bűncselekményekben, ügyekben, mint az ipari kémkedés, csalás, vesztegetés, lopás, munkahelyi kártérítési, szexuális zaklatás, alkohol-drogfogyasztás és mások.

A nyomozás során beszerzett információkat részletes – esetenként figyelési – jelentésben rögzítjük, amelynek, mellékletét képezik felhasználható és bizonyító erejű fotó és videó dokumentációt. Ügyfeleink igénye estén a büntető, illetve polgárjogi eljárás során, a felderített bizonyítékokat tanúvallomás formájában az eljáró hatóságok, bíróságok elé tárjuk.

Baráth és Partnerei nagy tapasztalatokkal rendelkezik tanúk, eltűnt személyek azonosításnak és felkutatásának terén, a keresett személyeket rövid határidőn belül, a diszkréció fenntartása mellett megtaláljuk.

Számtalan oka lehet egy tanú, egy személy azonosításának, felkutatásának, megtalálásának melyhez ügyfeleinknek magán, vagy üzleti érdeke fűződik:

– Bűntető, vagy peres eljárásban perdöntő információval rendelkező személy azonosítása, felkutatása és meghallgatása
– Hitelező elől bujkáló személy tartózkodási helyének meghatározása
– Régi ismerős, barát, rokon felkutatása, akivel valamilyen okból megszakadt a kapcsolat

Az azonosításhoz és felkutatáshoz a keresett személy neve és a rendelkezésre álló ismert adatok – születési adatok, vagy korábbi lakhelyének, illetve tartózkodási helyének címe – szükségesek.

Tesztvásárlások alapvetően a tiltott / illegális kereskedelem, a kereskedelmi forgalomba kerülő hamis termékek, márkák és szabadalmak, kereskedelmi jogok védelme érdekében folytatott nyomozások egyik eszköze.

A Tesztvásárlásokat nyomozóink az értékesítés módjától függően reális, élethű helyzetekben személyesen, illetve telefonon, vagy online felületen (Web Shop) végzik, a megfelelő legenda (fedőtörténet) alkalmazásával.

A vásárlásokról részletes jelentést készítünk, mellékelve a fotó, video és hangfelvételeket, elektronikus levelek másolatait és képernyőfotókat.

Baráth és Partnerei számos típusú kereskedelmi tevékenység és elárusítóhely Próbavásárlással történő ellenőrzését vállalja.

A Próbavásárlás nem csupán saját a saját üzletek, munkatársak aktuális teljesítményének felmérésében segít, de lehetőséget biztosít a versenytársak feltérképezésében is, a konkurencia kereskedelmi érékesítési és árképzési gyakorlatának felmérésében.

A Próbavásárlások során kiemelt jelentőséggel bírnak az életkori limittel meghatározott termékek – dohány, alkohol és néhány egészségügyi cikk, termék és szolgáltatás – árusítását végző üzletek, cégek, mivel a törvényi és egyéb speciális szabályozások áthágása súlyos pénzügyi és morális veszteséget okozhat a tulajdonosnak.

A Próbavásárlások reális, élethű helyzetekben történnek, figyelembe véve a megbízó igényeit és követelményeit. A vásárlásokról részletes jelentést készítünk mellékelve a készített fotó,- video és hangfelvételeket.

Komplett, reális, minőségi információkat és adatokat szolgáltatunk a megbízó részére, amely alapján a szükséges intézkedések megtételével biztosítani tudja üzletmenete biztonságát és vevői elégedettségét.

A gazdasági társaságok, magánszemélyek kárára elkövetett különböző és gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények nyomozások során alkalmazott módszereink, eljárásaink segítségével beszerzett információk, dokumentációk lehetőséget teremtenek bűntető eljárás kezdeményezésére.

Bűncselekmények felderítése, nyomozása során szerzett tapasztalataink és a nyomozó hatóságokkal kialakított együttműködés többségében az elkövetők felderítését és az alapos gyanú megállapítását eredményező bizonyítékok beszerzését, a bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő okok és körülmények megállapítását eredményezte.

Az ismertté vált gazdasági bűncselekmények közül a leggyakoribb bűnözési forma a lopás, sikkasztás, vesztegetés és a korrupció. Az esetek többségében az anyagi veszteségnél súlyosabb, ha cég reputációja kerül veszélybe, ilyen esetekben csökkenhet a vezetők és a dolgozók lojalitása, a fogyasztók és üzleti partnerek eltávolodhatnak a cégtől.

Ügynökségünk több különösen nagyértékre elkövetett bűncselekmény felderítését fejezte be eredményesen és kezdeményezett bűntető eljárást az elkövetőkkel, közreműködőkkel és felbujtókkal szemben.

Baráth és Partnerei a nyomozás során erőit, eszközeit, lehetőségeit az adott ügy megoldására képes összpontosítani, így hatékony és kreatív megoldásokat tudunk alkalmazni az ügy realizálása érdekében, segítve az egyébként is leterhelt nyomozó hatóságokat.

Napjainkban is súlyos gondot okoz a fizetési fegyelem be nem tartásából adódó követelések megléte, halmozódása, a körbetartozás jelensége.

A kintlévőségek követeléskezelése nem jelenti a beláthatatlan ideig tartó pereskedést, behajthatatlannak tűnő követeléseket nem kell veszteségként kell elkönyvelni, ügynökségünk személyre és ügyre szabott megoldásokat kínál ügyfeleinek követeléseik behajtása érdekében, a törvényes keretek betartása mellett.

Minden ügyet egyediként kezelünk, vizsgáljuk a teljesítés elmaradásának okát, a követelés behajtásának lehetőségét, felderítjük a tartózás fedezetére szolgáló vagyoni –ingó-, és ingatlan, üzletrészek, részvények, stb. – elemeket, illetve az adós fizetési hajlandóságának növelését célzó információkat.

Fedezetelvonás estén a megbízóval egyetértésben megtesszük a szükséges intézkedéseket.

A Figyelés a bizalmas, titkos információszerzés egyik leghatékonyabb, ugyanakkor legköltségesebb eszköze, a különböző nyomozati cselekmények fontos, önálló, vagy kiegészítő eszköze.

E speciális nyomozati tevékenységet kiképzett, szakmai tapasztalattal bíró és megfelelő technikai eszközöket alkalmazó nyomozók képesek hatékonyan, a diszkréció maradéktalan megtartása mellett végezni. Ügynökségünknél a megfigyeléseket csak szakképzett, tapasztalt munkatársak végzik, technikai felszereltségük a legmodernebb eszközökből áll.

Szolgáltatásaink sorában említett nyomozások mellett, előfordulnak egyedi, az általánostól eltérő élethelyzetek és esetek, amelyek megoldásában a szakszerű és kreatív megoldásokkal segítséget nyújthatunk ügyfeleinknek.