Üzleti hírszerzés

Legális forrásokból beszerezhető nyílt és bizalmas jellegű üzleti információk gyűjtésének, feldolgozásának, értékelésének és elemzésének egyik speciális eszköze. Az üzleti hírszerzés által megszerzett információk elengedhetetlen hátterei az operatív és stratégiai vállalati döntéshozatalnak.

Gyakran előfordul, hogy a vállalatok rendelkezésére álló előzetes, más forrásokból gyűjtött információk ellenére bizonytalanok terveik megvalósíthatóságát, kockázatát illetően.

Baráth és Partnerei diszkrét üzleti hírszerző tevékenysége során, alapvetően az alábbi esetekben nyújt pontos, megbízható információkat megbízói részére:

Meglévő, illetve új hazai, vagy külföldi üzleti kapcsolata hátterének átvilágítása

Szellemi értékeit és jogait – szabadalom, védjegy, márka – bitorlók felderítése

A piaci viszonyok, versenytársak hátterének ellenőrzése

Más, a döntéseit befolyásoló adatok és információk felderítése

 

Üzleti hírszerző tevékenységünk során megszerzett információk eredményeként, gyakran válik szükségessé más jellegű nyomozati intézkedés bevezetése:

Több területre kiterjedő átfogó vizsgálatot takar, amely többek között felöleli az adott társaság működéséből, vezetői és tulajdonosi hátteréből adódó potenciális biztonsági és egyéb kockázatok felmérését, elemzését, a vezetői/befektetői taktikai és stratégiai döntéshozatal segítése érdekében.

Az üzleti célok sokféleségét figyelembe véve az átvilágítást – Általános, illetve Mélységi – mindig a megrendelő egyedi és speciális igényeinek megfelelően tervezzük meg és hajtjuk végre. Az átvilágítás az új üzleti partner ellenőrzése, befektetési, akvizíciós célok esetén jelentenek hatékony és objektív segítséget.

Az átvilágítás eredménye más szakértők megállapításait kiegészítve, segíti a helyes döntés meghozatalát.

Napjainkban az üzleti környezet, a verseny kiélezettebb, mint valaha, a technológiai fejlődés gyors üteme napról-napra megkívánja a gyors és helyes döntéseket. Minden vezető tudja, hogy egy, a piaci ismeretek hiányából adódó rossz döntés, végzetes helyzetbe hozhatja vállalatukat, s ezzel előnyhöz juttathatja konkurenseit.

A versenypiaci hírszerzés – az üzleti hírszerzés egyik ága – kizárólag törvényes keretek között, legálisan elérhető információk szisztematikus gyűjtését és értékelését jelenti, ami a vezetői döntéstámogatást szolgálja.

A Versenypiaci Hírszerzés folyamata a megrendelő igényeinek pontos és részletes felmérésével kezdődik, személyre szabottan meghatározásra kerül a vizsgálat irányultsága és kiterjedtsége. A folyamat elsődlegesen a megbízó külső környezetét érintő információk gyűjtésére és elemzésére fókuszál a stratégia döntések támogatása érdekében, de nem ritkán az ágazatban működő hasonló profilú, régi, vagy új versenytárs(ak)ra, konkurenciára – Competitor Intelligence – vonatkozó, hasonló adatok elemzését foglalja magába.

Az információ gyűjtése elsődleges – az adott ágazat szakértői, kutatói, vásárlók, beszállítók, a konkurens vállalatok vezetői – és másodlagos – különböző adatbázisok, publikációk, szakértői és kormányzati elemzések, jelentések, ágazati hírlevelek, a versenytársak éves jelentései, vezetőik által adott interjúk, technikai és szabadalmi hírek – forrásból származó adatok beszerzésre és elemzésére irányul.

Adott piaci ágazatba történő befektetési, vagy új belépési szándék estén célszerű az ÁTVILÁGÍTÁS – DUE DILIGENCE – módszeréhez is folyamodni a döntések meghozatala előtt.

Napjainkra iparággá nőtte ki magát a világban és hazánkban is, a szabadalmak, védjegyek, márkák bitorlása, a hamisított termékek gyártása, forgalmazása, melyek óriási gazdasági károkat okoznak a gyártóknak, a tisztességes kereskedőknek, fogyasztóknak és a nemzetgazdaságoknak egyaránt.

Baráth és Partnerei nagy gyakorlattal és eredményességgel rendelkezik a szellemi tulajdont bitorló elkövetők felderítése, tevékenységük bizonyítása és felszámolása érdekében végzett nyomozások terén.

A jogsértések köre szinte fellelhető minden olyan terméknél, mely jelentős haszonnal kecsegteti az elkövetőket, így a humán és állati eledeltől, a különböző gyógyszeripari, élvezeti cikkek – dohány, ital – és ruházati termékeken át, a játékokig, és szórakoztatóipari termékekig.

Egyes felmérések szerint, a hamisított termékekből származó bevételkiesés nagyságrendje több milliárd forintot eredményez egyes ágazatokban.

A nyomozások során azonosítjuk a jogsértőket, módszereiket, kereskedelmi és üzleti kapcsolataikat, együttműködünk az illetékes hatóságokkal a jogsértések felszámolása érdekében és megbízóinkkal a károk enyhítése, a hasonló jellegű cselekmények akadályozása érdekében foganatosítandó intézkedések kidolgozásában.

A hamis termékek felderítésére irányuló nyomozások során gyakran alkalmazzuk a Tesztvásárlás és Próbavásárlás módszerét.