A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, az üzleti titoknak minősül, megsértése jelentős gazdasági hátrányt eredményezhet.

A piaci verseny növekedésével fokozottabbá válik a gazdasági tevékenységhez, üzletvitelhez kapcsolódó adatok, információk védelme, ugyanakkor a piaci megjelenés, értékesítés növelése érdekében a szereplők egyre több és több információ közzétételére kényszerülnek.

A piaci igények kiszolgálása és az adat és titokvédelem közötti látszólagos, egymásnak ellentmondó követelmények ellenére, a minősített adatok pontos meghatározásával, és behatárolt hozzáférési szintek kialakításával megbízható védelmet lehet nyújtani a legális, illetve törvénytelen információszerzési törekvésekkel szemben.

Az adat és titokvédelem területén fellehető hiányosságok más jellegű gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezését is elősegíthetik, ezért különösen fontosnak tekinthető a kisebb és nagyobb vállalkozások számára egyaránt.