A biztonsági és háttérellenőrzések rendszere folyamatos és szilárd védelmet biztosítanak a vállalatvezetés számára a különböző típusú bűncselekmények elkövetése, bekövetkezése ellen.

Figyelembe véve az adott gazdasági társaság struktúráját, tevékenységét, az ellenőrzések fontos szerepet játszanak a megelőzés, az elkövetéstől való elrettentés, visszatartás tekintetében.

Tapasztalataink szerint a legtöbb bűnelkövető az önálló munkakörökben dolgozó és közép, illetve felső vezetői körökből kerül ki, a cselekmények a csalástól, a hűtlen kezelésen át, a korrupcióig terjed, amivel jelentős anyagi, gazdasági és üzleti károkat okoznak munkáltatójuknak. Felmérések szerint általában a kinevezésüket követő két éven belül esnek kísértésbe.

A legsúlyosabb hazai visszaélések mögött az elkövetők fényűző életmód iránti igénye és az alacsony kísértési és felderítési küszöb áll, továbbá az, hogy lehetőségük volt a visszaélés elkövetésére.

Alapellenőrzés magába foglalja az alábbi nyilvántartásokban és adatbázisokban történő ellenőrzést:

 • Személyi adat- és lakcímnyilvántartás
 • Ingatlannyilvántartás
 • Cég- és egyéni vállalkozói nyilvántartás
 • Gépjármű nyilvántartás
 • Telekommunikációs szolgáltatók előfizetési adatbázisai
 • NAV jelentős mértékű adótartozással rendelkező személyek adatbázisai
 • Helyi média és Internet kutatás

Mélységi háttérellenőrzés a fentieken túl magában foglalja:

 • Célszemély teljes üzleti hátterének ellenőrzése a hazai és külföldi cégnyilvántartásokban
 • Részletes kutatás a célszemély által menedzselt és / vagy tulajdonolt cégek feltárása érdekében
 • Az előző pontban szereplő cégek működésre vonatkozó pénzügyi adatok ellenőrzése
 • A célszemély közvetlen rokoni kapcsolatai üzleti érdekeltségeinek és azok pénzügyi adatainak ellenőrzése
 • Célszemély személyes, üzleti, kormányzati és egyéb kapcsolatrendszerének feltárása
 • A célszemély reputációjának ellenőrzése
 • A célszemély lakhelyén, vállalkozásai környezetében történő személyes adatgyűjtés
 • Mélységi helyi média és Internet kutatás

Az ellenőrzések eredményei csak arra az időpontra érvényesek, egy adott időpontban fennálló helyzetet, illetve addig végbement folyamatot képes rögzíteni. A biztonsági ellenőrzések rendszerének rutinja fontos szerepet játszik az általános prevenció terén.

Az ellenőrzések mélységét, módszereit a személy ismert körülményei alapján, a vállalat igényeihez szabjuk.