Fontos, illetve bizalmas munkakörök betöltésénél nagy körültekintést igényel a pályázók kiválasztása. A szakmai és pszichikai alkalmasság mellett fontos követelmény a feddhetetlenség megállapítása, a biztonsági kockázatok kizárása a megelőzés érdekében.

Az állami szférában és a multinacionális cégek többségénél már kialakult rendszere van a felvétel előtti ellenőrzéseknek, átvilágításoknak, a vezetői, adat és titokhordozói munkakörök, illetve egyéb fontosabb beosztások betöltésénél.

A gazdasági életben is a humán erőforrásban rejlik a legnagyobb biztonsági és egyéb kockázat, a felmérések és a felderített bűncselekmények is alátámasztják, hogy a gazdasági társaságok kárára elkövetett bűncselekmények döntő mértékben az alkalmazottak gondatlan, vagy szándékos magatartásának következtében valósult meg.

A korábban idézett felmérések szerint A gazdasági bűnözés Magyarországon a fehérgallérosok “sportja”. A legsúlyosabb visszaélések tipikus elkövetője férfi (90 százalék), jellemzően 31 és 50 év közötti (80 százalék). A visszaélést elkövetők 64 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a bűncselekmények 27 százalékát felső vezetők, 20 százalékát középvezetők követték el.

A felvétel előtti ellenőrzés kiterjed:

  • A pályázó feddhetetlenségének ellenőrzésére
  • Önéletrajzában, pályázatában közölt adatok ellenőrzésére
  • Előző munkahelyeiről származó referenciáinak hitelességének megállapítására
  • A pályázó és családi körének egyéb üzleti, gazdasági érdekeltségei
  • Életmódjában, életvitelében fellelhető biztonsági kockázatok felmérése
  • A pályázó meghallgatására biztonsági interjú keretében
  • Más, szükséges intézkedések megtételére.

A felvétel előtti ellenőrzés eredményei megbízható és széleskörű információival kiegészítik, alátámasztják, illetve cáfolják a más forrásokból származó adatokat, vizsgálati eredményeket. Csökkenti az adott személy részéről jelentkező biztonsági kockázatot, védelmet biztosít a konkurencia „beépülési” szándékaival szemben.