Mit érdemes rólunk tudni?

Baráth és Partnerei egy független, biztonsági tanácsadásra és magánnyomozásra specializálódott ügynökség. Különböző szolgáltatásaink segítik ügyfeleinket stratégiai és operatív döntésinek meghozatalában, tevékenységüket érintő kockázatok felmérésében és mérséklésében.

Ügynökségünk professzionális üzleti hírszerző, kockázat elemző-tanácsadó és nyomozó szolgáltatásokat kínál Önnek, értesülést szerzünk versenytársairól, üzletfeleiről, céljaikról és kapcsolati rendszerükről, felderítjük és az illetékes hatóságokkal együttműködve, megakadályozzuk szellemi termékeinek, védjegyeinek, bevezetett márkáinak hamisítását, jogosulatlan felhasználását, felderítjük, dokumentáljuk a munkahelyi lopásokat, csalásokat.

Baráth György

Baráth György
Ügyvezető igazgató

 • Szemléletmódunk

  Sokéves tapasztalatunk alapján professzionális, kreatív és személyre szabott megoldásokat, szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleik részére, amelynek alapját a rendelkezésünkre bocsátott elsődleges információk elemzésének, értékelésének eredménye képezi. Feladat végrehajtása során az eredményesség elsődlegességét tartjuk szem előtt a diszkréció szigorú megtartása mellett, rugalmasan alkalmazkodunk a kialakult helyzetekhez.

  Munkatársaink magas szintű tudással és a Nemzetbiztonsági Szolgálatoknál, illetve a Rendőrségnél, valamint a civil szférában szerzett több évtizedes szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, specialistái az információszerzés különböző módozatainak – a megfigyelésnek, a környezettanulmány készítésének, a titkos, leplezett és nyílt adatgyűjtésnek – a megszerzett információk elemzésének, értékelésének, speciális biztonsági és nyomozati intézkedések megtervezésének és végrehajtásának.

 • Etika és függetlenség

  Munkánk során messzemenően szem előtt tartjuk titoktartásra, diszkrécióra vonatkozó kötelezettségünket mind ügyfeleink és személyes adatai, megbízásai, mind a feladat elvégzése során.

   1. Munkánk során elsődleges számukra ügyfelünk személyes és üzleti érdekeinek védelme, jó hírnevének megőrzése, erősítése.
   2. Kötelesek vagyunk az ügyfelek személyiségi jogait minden körülmények között tiszteletben tartani.
   3. Megállapításaink csak objektív tényeken, ellenőrzött és elemzett adatokon alapulhatnak.
   4. Munkánk végzése során a hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartjuk.
   5. Megbízó nevét és lakcímét (vagy székhelyét, telephelyét), az érvényben lévő hatályos jogszabályok alapján nyilvántartjuk, és ebbe a nyilvántartásba, csak az illetékes hatóság, a tevékenység ellenőrzése során tekinthet be.
   6. Foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terheli munkatársainkat, mind a megbízás tényét, mind a megbízás teljesítése során szerzett adatokat illetően.
   7. A harmadik személyről gyűjtött adatokról csak a Megbízót tájékoztathatjuk, kivéve, ha megbízás alapjául szolgáló üggyel összefüggésben lévő bírósági, vagy hatósági eljárásban tanúként idéznek meg.
   8. A szerződés teljesítése során tudomásunkra jutott és rögzített adatokat a felhasználást követően azonnal, annak hiányában a szerződés megszűnésekor megsemmisítjük.
   9. Amennyiben tevékenységünk során a Megbízónak kárt okozunk, akkor az okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott körben tartozunk felelősséggel.
   10. Elfogadjuk és magunkra nézve kötelező tartjuk a Magyar Detektív Szövetség ma Nemzetközi Detektív Szövetség (International Federation of Associations of Private Detectives), az Európai Európai Nyomozók Szövetségének (Association of European Investigators) és a Brit Nyomozók Szövetségének (Association of British Investigators). hatályos etikai kódexét.

  Etikai normáink betartása biztosítja függetlenségünket minden állami, gazdasági vagy politikai szerv, szervezet esetleges befolyása ellen.

 • Történet

  Működésünk óta a Baráth és Partnerei egy kis, tradicionális magánnyomozó cégből, egy jól ismert biztonsági tanácsadó és magánnyomozó ügynökséggé vált, amely a kockázat elemzést és kezelést, az üzleti hírszerzést, cégek átvilágítását, üzleti jellegű és bűnügyi nyomozásokat helyezte tevékenysége központjába.

  Baráth és Társa Magánnyomozó és Biztonsági Tanácsadó Irodát 1999-ben, az 1998. évi IV. törvény hatályba lépését követően Baráth György az Információs Hivatal korábbi főtisztje, a Magyar Detektív Szövetség jelenlegi elnöke, alapította teljes körű magánnyomozói és biztonsági tanácsadói szolgáltatások nyújtására.

  Az alapítás óta igyekszünk megfelelni a változó igényeknek, szélesíteni lehetőségeinket, finomítani munkamódszereinket ügyfeleink eredményesebb kiszolgálása érdekében.

  A 2000-s évek elején létrehoztunk több vidéki képviseletet kapcsolatba léptünk és számos kölcsönös együttműködési megállapodást kötöttünk Európai és tengerentúli magánnyomozó, kockázatkezelő és biztonsági tanácsadó irodával, ügynökséggel.

  2006-ban a hagyományos nyomozati tevékenységek megtartása mellett, az üzleti nyomozati, tanácsadói munkánk színvonalának javítása érdekében végzett szervezeti és szerkezeti változtatások keretében megalapítottuk a Baráth és Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökséget, lehetőséget teremtettünk speciális vizsgálati módszerek – hazugság-, DNS-vizsgálat – alkalmazására.

  Továbbfejlesztjük nemzetközi kapcsolatainkat, ügynökségünk tagja lett az Európai és Brit Magánnyomozók Szövetségének. Bővítettük helyi képviselőink és segítőink létszámát és 2017-ben megkezdtük egy új regionális tanácsadói hálózat kiépítését.

 • Globális kapcsolatok

  Baráth és Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökség széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek segítségével határokon átívelő nyomozati tevékenységet képes biztosítani ügyfelei, megbízói részére.

  Nemzetközi kapcsolati rendszerünk jelenleg lefedi az összes Európai országot, az Egyesült Államok számos tagállamát, Kanadát, Oroszországot, Kínát, Indiát, Izraelt, Indonéziát, Ausztráliát, Új-Zélandot, néhány Közel-Keleti, Dél-Amerikai és Afrikai államot.

  Partnereink megbízható, jól felkészült, tapasztalt, megfelelő referenciával rendelkező magánnyomozó ügynökségek, cégek.

 • Regionális kapcsolatok

  Baráth és Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökség a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt helyezett regionális kapcsolati rendszerének kialakítására.

  A magánnyomozó tevékenységében nélkülözhetetlen a helyi, lokális ismeretek, kapcsolati rendszerek alkalmazása a sikeres és eredményes és sok esetben speciális információszerzés érdekében.

  Helyi képviselőink, együttműködő partnereink, magasan képzett gyakorlati és elméleti felkészültséggel rendelkező szakemberek, jelentős tapasztalatokat szereztek az állami és a civil szférában egyaránt.

  Jelenleg minden megyeszékhelyen, illetve néhány nagyobb városban rendelkezünk helyi képviselővel, együttműködő partnerrel.