Több területre kiterjedő átfogó vizsgálatot jelent, amely többek között felöleli az adott társaság működéséből, vezetői és tulajdonosi hátteréből adódó potenciális biztonsági és egyéb kockázatok felmérését, elemzését, a vezetői/befektetői taktikai és stratégiai döntéshozatal javítása érdekében.

Az üzleti célok sokféleségét figyelembe véve az átvilágítást – Általános, illetve Mélységi – mindig a megrendelő egyedi és speciális igényeinek megfelelően tervezzük meg és hajtjuk végre. Az átvilágítás az új üzleti partner ellenőrzése, befektetési, akvizíciós célok esetén jelentenek hatékony és objektív segítséget.

Az átvilágítás, általában, de nem kizárólag, az alábbi információk és adatok beszerzésére és elemzésére terjed ki:

Általános átvilágítás:

 • Társaság üzleti története
 • Vezetői, tulajdonosi/részvényesi struktúrája
 • Vezetők, tulajdonosok/részvényesek egyéb üzleti érdekeltségei
 • Vezetők, tulajdonosok/részvényesek előélete, háttere
 • A társaság működésére vonatkozó információk
 • A társasággal kapcsolatos helyi média és Internet kutatás

Mélységi átvilágítás kiegészül:

 • Társaság gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozó adatokkal
 • Hitelképesség és fedezetvizsgálat eredményeivel
 • Ingó-, és ingatlan vagyonára vonatkozó adatokkal
 • Egyéb biztonsági kockázatra vonatkozó adatokkal
 • A társaság működését meghatározó és befolyásoló egyéb információkkal
 • A helyi médiában és Interneten folytatott mélységi kutatás eredményeivel
 • Személyes helyszíni adatgyűjtés és ellenőrzés eredményeivel
 • Más, a megbízó igényeihez szabott speciális ellenőrzések eredményeivel

Az átvilágítás eredménye más szakértők megállapításait kiegészítve, segíti a helyes döntés meghozatalában.