Baráth és Partnerei üzleti magánnyomozó szolgáltatásainak célja a veszteségek csökkentése és a károk minimalizálása innovatív és kreatív megoldások biztosításával.

Magasan képzett és tapasztalt munkatársaink képesek eredményes nyomozást folytatni a különböző típusú bűncselekményekben, ügyekben, mint az ipari kémkedés, csalás, vesztegetés, lopás, munkahelyi kártérítési, szexuális zaklatás, alkohol-drogfogyasztás és mások.

A nyomozás során beszerzett információkat részletes – esetenként figyelési – jelentésben rögzítjük, amelynek, mellékletét képezik felhasználható és bizonyító erejű fotó és videó dokumentációt. Ügyfeleink igénye estén a büntető, illetve polgárjogi eljárás során, a felderített bizonyítékokat tanúvallomás formájában az eljáró hatóságok, bíróságok elé tárjuk.

 

Tanúk, eltűnt személyek felkutatása

Baráth és Partnerei nagy tapasztalatokkal rendelkezik tanúk, eltűnt személyek azonosításnak és felkutatásának terén, a keresett személyeket rövid határidőn belül, a diszkréció fenntartása mellett megtaláljuk.

Tesztvásárlás

Tesztvásárlások alapvetően a tiltott / illegális kereskedelem, a kereskedelmi forgalomba kerülő hamis termékek, márkák és szabadalmak, kereskedelmi jogok védelme érdekében folytatott nyomozások egyik eszköze.

Próbavásárlás

Baráth és Partnerei számos típusú kereskedelmi tevékenység és elárusítóhely Próbavásárlással történő ellenőrzését vállalja.

Bűnügyi nyomozások

A gazdasági társaságok, magánszemélyek kárára elkövetett különböző és gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények nyomozások során alkalmazott módszereink, eljárásaink segítségével beszerzett információk, dokumentációk lehetőséget teremtenek büntető eljárás kezdeményezésére.

Vagyonkutatás és követeléskezelés

Napjainkban is súlyos gondot okoz a fizetési fegyelem be nem tartásából adódó követelések megléte, halmozódása, a körbetartozás jelensége.

Figyelés, megfigyelés

A Figyelés a bizalmas, titkos információszerzés egyik leghatékonyabb, ugyanakkor legköltségesebb eszköze, a különböző nyomozati cselekmények fontos, önálló, vagy kiegészítő eszköze.

Egyéb nyomozások

Szolgáltatásaink sorában említett nyomozások mellett, előfordulnak egyedi, az általánostól eltérő élethelyzetek és esetek, amelyek megoldásában a szakszerű és kreatív megoldásokkal segítséget nyújthatunk ügyfeleinknek.

Magánjellegű nyomozás

A magán jellegű problémák megoldására szolgáló, “tradicionálisnak” mondott magánnyomozói szolgáltatásaink.