A gazdasági társaságok, magánszemélyek kárára elkövetett különböző és gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények nyomozások során alkalmazott módszereink, eljárásaink segítségével beszerzett információk, dokumentációk lehetőséget teremtenek büntető eljárás kezdeményezésére.

Bűncselekmények felderítése, nyomozása során szerzett tapasztalataink és a nyomozó hatóságokkal kialakított együttműködés többségében az elkövetők felderítését és az alapos gyanú megállapítását eredményező bizonyítékok beszerzését, a bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő okok és körülmények megállapítását eredményezte.

Az ismertté vált gazdasági bűncselekmények közül a leggyakoribb bűnözési forma a lopás, sikkasztás, vesztegetés és a korrupció. Az esetek többségében az anyagi veszteségnél súlyosabb, ha cég reputációja kerül veszélybe, ilyen esetekben csökkenhet a vezetők és a dolgozók lojalitása, a fogyasztók és üzleti partnerek eltávolodhatnak a cégtől.

Ügynökségünk több különösen nagyértékre elkövetett bűncselekmény felderítését fejezte be eredményesen és kezdeményezett büntető eljárást az elkövetőkkel, közreműködőkkel és felbujtókkal szemben.

Baráth és Partnerei a nyomozás során erőit, eszközeit, lehetőségeit az adott ügy megoldására képes összpontosítani, így hatékony és kreatív megoldásokat tudunk alkalmazni az ügy realizálása érdekében, segítve az egyébként is leterhelt nyomozó hatóságokat.